GROW - HORTICULTURE LED strips MASTER

Špeciálna edícia LED pásov pre pestovanie rastlín. Komplexné portfólio pokrývajúce špeciálny gamut spektier potrebných pre kvalitný rast . Vďaka integrovaným prúdovým driverom dosahujú tieto LED pásy super-dlhú životnosťou a umožňujú napájanie z štanardného 24VDC napájania.

MASTER POWER GROW and Horticulture segment view
Very narrow binning 3 steps MacAdams
5 years of warranty as standard for all our products
Official logo Osram prooves our products are made with the latest quality LED chips
CE logo prooves our products are certified and made in EU

Suitable for :

  • Greenwall lighting

  • Commercial horticulture lighting

Colour options / Versions

Order code Colour

MASTER-POWER-GROW-WHITE Horticulture White spectral properties

MASTER-POWER-GROW-PURPLE2B5 Horticulture DeepPuple with 2.5% Blue

MASTER-POWER-GROW-PURPLE12B5 Horticulture DeepPuple with 12.5% Blue

MASTER-POWER-GROW-PURPLE25B Horticulture DeepPuple with 25% Blue

Files to download

To see whole portfolio of Colours, go to Colours Portfolio.

To see all options for this design of MASTER-POWER LED strip, see MASTER-POWER.